Posted in: 夜网419

Het passeren van de belangrijke toespraak bij de secretaris-secretaris van Xi Jinping bij het Congres van het Central People

Op 19 oktober heeft het Permanent Comité van de Provinciale Partijcommissie een uitbreidingsvergadering gehouden om de belangrijke toespraak van generaal Secretary General Xi Jinping aan het Central People’s Congress over te brengen, onze implementatie van meningen van onze provincie bestudeert.

Lin Wu, Secretaris van de provinciale partijcommissie, voorgezeten over de vergadering.

De vergadering wees erop dat algemene secretaresse Xi jint aan het Congres van het Central People van het Congres van het Central, van de verbetering en ontwikkeling van het socialistische systeem, het bevorderen van het nationale governance-systeem en de modernisering van het nationale governance-systeem en het bestuur, stelt duidelijk de begeleiding voor Ideologie van versterking en verbetering van het werk van het Volkscongres, grote principes en hoofdwerk, beantwoordt diep een reeks grote theorie?n en praktijken in het nieuwe tijdperk van het ontwikkelen van Chinese karakteristieke socialistische democratische politiek, die het congresstelsel van het volk te verbeteren en te verbeteren.

Algemene toespraak van general Secretary Xi Jinping, hoogbouw, diepgave, rijkdom en ontwikkeling van politieke connotatie, theoretische connotatie en praktische connotatie van de socialistische democratische politiek en het congressen van mensen in Chinese kenmerken, om aan te blijven en het congresstelsel van de mensen in nieuwe reis te blijven De nieuwe situatie van het werk van het People’s Congress heeft de richting van de vooruitgang aangeven en heeft fundamenteel volgt. We moeten diep in het begrip van het begrijpen, resoluut implementeren en ernstig de idee?n en de acties implementeren aan de belangrijke speech van generaal Secretary Xi Jinping.

Ten eerste moeten we de hoogste politieke principes van de partij diep grijpen en de partij’s uitgebreide leiderschap van het People’s Congress bewust versterken, het mechanisme van het werk van de Partijcommissie verbeteren, ondersteunen en het Congres van de People’s en het Permanent Comité garanderen om de kracht uit te oefenen Volg volgens de wet werk, gids en dring er bij het ‘één familie en één partij twee ziekenhuizen’ op om bewust het toezicht van de mensen te accepteren.

Deelnemers aan het Permanent Comité van het People’s Congress op alle niveaus moeten de relevante systemen van de partij serieus implementeren en een uitgebreide verantwoordelijkheid van strikte governance van de partij implementeren.

Ten tweede is het noodzakelijk om het grote oordeel van het 18e nationale congres van het Personeel en het Congres van de Partij en het Congres van het volk, diep te begrijpen, dat zich aan het socialistische politieke ontwikkelingspad van Chinese kenmerken houdt en niet schudt, en de tijden bijhouden Om het congresstelsel van de mensen te verbeteren. Versterking en verbetering en verbetering van het werk van het nieuwe tijdperk, en betere condenseren de intelligentie en kracht van alle aspecten om de ontwikkeling van hoge kwaliteit te bevorderen, en beter de transformatie van het systeemvoordeel in governance te bevorderen. Ten derde moeten we de essenti?le eisen van de socialistische democratische politiek van het hele proces van het hele proces begrijpen. Het recht om te weten, het recht, het recht en de toezichtkracht wordt ge?mplementeerd in alle aspecten van het congres van de mensen. Ten vierde moeten we deze hoofdtaak om aan het nieuwe tijdperk van het People’s Congress rond het feest en de nationale werkplek werken Hoogwaardige ontwikkeling in alle richtingen. De aftrek is in reactie op de bezorgdheid, verbetert het welzijn van het volk en het nauw aftrekken van de rechtsstaat, en de provincie van de rechtsstaat bevorderen, het midden van de onderhoudsituatie resoluteren . Vijf moeten de representatief van het People’s Congress zijn de verantwoordelijkheid van het volk namens de mensen, versterken de bouwcapaciteit van het werk en bevordert het contactvertegenwoordiger van het Permanent Comité van het Volkscongres verder. Betere prestaties volgens de wet. De bijeenkomst benadrukte dat de mensen en het Permanent Comité op alle niveaus het politieke bewustzijn moeten versterken, blijven versterken van de ideologische en politieke constructie, kwaliteitscapaciteitsconstructie, systeemconstructie en stijlconstructie, cultiveer professionele kaders van hoge kwaliteit en streven ernaar om de verzekerde partijen te cre?ren , laat het volk ORGANEN, STAATSMOGELIJKE OFGANEN, WERKGELIJKHEID, Representatieve organen, om hoogwaardige ontwikkeling te bevorderen, worstelen om een ??uitgebreide constructie van socialistische moderne nationale Shanxi-bijdrage te schrijven.

De vergadering bestudeerde ook andere aangelegenheden. (Editor: Zhu Ziyang, Zhao Fang) Delen Laat meer mensen klantdownloads zien.